Onze diensten

Wij helpen je graag om door te groeien. Bekijk welke diensten wij daarvoor aanbieden.

Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers en regels. Maar bij CFO Finance BV kijken we verder. Wij beseffen dat het om de mensen achter de vraagstukken gaat. Bij elke belastingkwestie waar u privé of uw onderneming mee te maken heeft, kunt u rekenen op onze kennis en expertise. Maar vooral op onze persoonlijke betrokkenheid. Vanuit deze persoonlijke relatie behartigen wij graag uw belangen en helpen u bij het contact met de fiscus.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kunt u deze regels het beste toepassen? En hoe behaalt u het meest gunstige resultaat voor uw onderneming?

Wij vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar op maat gesneden advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie. Dat doen we onder meer bij het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Daarnaast beoordelen we uw juridische positie en kunnen we u bijstaan in een juridische procedure.

Onze dienstverlening op het gebied van belastingadvies omvat:

  • Opstellen van belastingaangiften en controleren van aanslagen en beschikkingen;
  • Bijstand bij boekenonderzoek en fiscale procesvoering;
  • Fiscale optimalisatie van de jaarrekening;
  • Oudedagsvoorzieningen;
  • Fiscaal optimale financiering;
  • Horizontaal toezicht en convenanten.
De financiële administratie van uw onderneming is uw belangrijkste instrument als het gaat om besluitvorming. Met een goed bijgehouden financiële administratie heeft u snel de beschikking over de cijfers en resultaten van uw onderneming om inzicht te krijgen in uw kosten, uw omzet en de winst. Aan de hand van deze essentiële informatie kunt u inspelen op nieuwe ontwikkelingen en uw beleid eventueel aanpassen. Uw financiële administratie vormt tevens de basis van uw aangifte, die snel en goed controleerbaar moet zijn door de belastingdienst.
Je ziet kansen in de markt om je bedrijf of organisatie verder uit te bouwen. Bijvoorbeeld door met een nieuwe product-marktcombinatie of door het ontwikkelen van een nieuw concept. In de realisatie ervan kun je wel wat ondersteuning gebruiken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de klantpropositie en het businessmodel, het opstellen van een helder businessplan, het aangaan van samenwerkingen met externe partners of het vinden van eerste klanten. Wij helpen je hierbij.

Inleven
Om de aannames van bedrijf X te testen gaan we eerst in gesprek met (potentiële) klanten en eindgebruikers uit deze mogelijke nieuwe doelgroep om inzichten te verzamelen. Die verrijken we vervolgens met informatie uit een stuk markt- en concurrentieonderzoek.

Define
Definiëren
We analyseren de klantinzichten en marktinformatie en verbinden die met elkaar. Daaruit blijkt dat een bepaalde groep klanten geïnteresseerd is in betalen naar gebruik in plaats van voor bezit. Dit mondt uit in een centrale vraag: “Hoe kunnen we (..)?”

Ideate
Ideeën vormen
We organiseren een creatieve sessie waarin we verschillende mensen uit het bedrijf betrekken. Door creatief denken de ruimte te geven komen we tot hele nieuwe en totaal verschillende manieren waarop bedrijf X de behoefte van klanten naar het betalen naar gebruik in kan vullen. Vervolgens selecteren we de drie beste ideeën – die ook haalbaar zijn – om op door te gaan.

Prototype
Prototypen
We werken de drie ideeën uit tot eenvoudige prototypes van dienstconcepten in de vorm van flyers en 3D-schetsen. Zo maken we de ideeën visueel en kunnen we ze gemakkelijk testen onder (potentiële) klanten en gebruikers.

Test
Testen
We testen de drie prototypes onder klanten en gebruikers en verzamelen zo waardevolle feedback. Op basis daarvan passen we de prototypes aan en werken ze verder uit. We betrekken een aantal potentiële klanten in deze ontwikkeling. Met één van hen draaien we een pilot project. Ook werken we het businessmodel verder uit en vertalen dit naar een plan voor het ophalen van financiering.

Result
Resultaat
Na enkele iteraties hebben we een nieuw concept te pakken wat aanslaat. De eerste klanten zijn al aan boord, een aantal van deelnemers aan het ontwikkelingstraject zijn namelijk launching customer geworden. Dit heeft ook de externe financier overtuigd, die een lening heeft verstrekt voor verdere uitrol van het concept. We integreren het nieuwe concept in de bestaande business door een goede overdracht richting de mensen van het sales team, die het nieuwe concept verder in de markt gaan zetten.

Wilt u vrijblijvend kennismaken met één van onze professionals?

Wij nemen doorgaans binnen 24 uur contact met u op.